Simply Images © 2009 - 2011 • 

 

 

 

CV - eller "lidt om det, jeg har lavet" ...

Denne hjemmside har fokus på mit yngste hjertebarn, mine fotoaktiviteter, men her finder du en ganske kort oversigt over hovedelementerne i mit arbejdsliv og mine uddannelser, så du kan se, hvad jeg ellers har foretaget mig.  Vil du vide mere, så kan sende mig en mail på kontakt@simplyimages.dk

 

 

Nøgleord for mine aktiviteter:

Kommunikation, planlægning, tilrettelæggelse, produktionsstyring, strategiske overvejelser, rådgivning, pædagogisk og letløbende formidling, formidling af komplekse og tekniske stofområder, risikokommunikation, dialog, face-to-face, tekstproduktion, foto, layout, grafik.

 

Job:

1998 - ....

Selvstændig enmandsvirksomhed. Kommunikationskonsulent.

Primært opgaver for Arla Foods og elbranchen. Konsulent for Elbranchens Magnetfeltudvalg (se under Andre Erfaringer, nederst). Løsning af opgaver for distributions-, transmission- og produktionsvirksomheder i elbranchen.

 

2003 - 2004

Arla Foods Koncernkommunikation - sideløbende med egen virksomhed og studier ved Syddansk Universitet.

Ca. 1 års vikariat for besøgschef. Bl.a. videre udvikling af besøgsmejerier. Udvikling og produktion af materialer til gårdbesøg. Produktionsstyring og videre udvikling af it-baseret undervisningsmateriale for børn.

 

2000 -2003

Fortsat egen virksomhed.

 

1999 - 2000

Arla Foods Koncernkommunikation.

1 års vikariat for besøgschef. Projektleder for indretning og etablering af besøgscenter på nybygget mejeri. Produktionsstyring og fremstilling af kommunikationsmaterialer. Udvikling af pædagogisk formidling og dialog.

 

1998 - ... Opretter selvstændig (enmands) kommunikationsvirksomhed. Drives sideløbende med job og uddannelse i årene op til i dag.

 

1988 - 1998

Fynsværkets informationsafdeling. Virksomhedsbesøg og formidling til grupper spændende fra skolebørn til udenlandske specialister og teknikere, intern og ekstern kommunikation, peronaleblad, kommunikationsmaterialer, planlægning og produktion.

 

1991-1988

Munkebo/Kerteminde VUC. Underviser i prøveforberedende voksenundervisning. Fag: Dansk, matematik, fysik/kemi. Forsøgs- og udviklingsprojekter med fx historie, dansk og naturfag.

 

 

Uddannelser

2005

Afsluttet sidefagsuddannelse i virksomhedskommunikation ved Syddansk Universitet. Fag og discipliner som funktionel sprogbeskrivelse, virksomhedskommunikation og tekstforfatning., markedskommunikation, visuelt design, funktionel billedbeskrivelse, organisation og kulturanalyse, større afslutningsprojekt i intern og ekstern virksomhedskommunikation. Projektet blev gennemført hos Eltra (i dag Energinet.dk).

 

2001

Afsluttet HD 1.del. Erhvervsret, statistik, erhvervsøkonomi, nationaløkonomi.

 

1981

Læreruddannelse, Odense Seminarium.

 

1976

Klassisksproglig student, Odense Katedralskole. Sådan noget med latin og oldgræsk forstås ...

 

Kurser

2005-2009

Flere fotokurser v. TTF.  Og for min fornøjelses skyld en 2-årig HF i spansk

... - 2005:  Bl.a.: Folkeuniversitetet om Niklas Luhmann (sociolog). Journalistikkens Grundtrin v. Den Journalistiske Efterudddannelse. Interviewkursus v. Dansk Personalebladsforening samt diverse mindre kurser med jounalistisk, pædagogisk eller andet fagligt indhold.

 

Andre erfaringer

1993 - ....

Medlem af elbranchens Magnetfeltudvalg. Siden 1998 som konsulent. Hovedopgaver: Udvikling af kommunikation med offentligheden, internationalt arbejde, dialog med myndigheder, støtte, følge og kommunikere om forskning. Deltagelse i et større antal nationale og internationale møder og konferencer.

 

1999 - 2006

Primus motor i elbranchens arbejde med udvikling af god praksis for risikokommunikation om magnetfelter ved højspændingsanlæg i Eurelectrics arbejdsgruppe Environment and Society.

 

1995 - 1999 (ca.)

Medlem af fagredaktion og skribent på bladet Elteknik.

 

1984-1988

Beskikket medlem af ministerielt nedsat arbejdsgruppe, som havde til opgave at formulere nye læseplaner for naturfag i den prøveforberedende voksenundervisning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Hvor ikke andet er angivet, er tekst, layout, grafik og foto af Rikke Folkersen